Geweldige opbrengst collecte Parochiefeest 23 juni 2024!

Tijdens ons Parochiefeest op 23 juni 2024 was de collecte-opbrengst bestemd voor de voortzetting van het werk van mijn broer de jezuïet pater Frans van der Lugt, die in april 2014 is vermoord in Homs, Syrië.
Hij heeft zich tot zijn dood met hart en ziel ingezet voor de lokale bevolking, ongeacht geloof of ras. De Jezuïeten zetten zijn werk daar voort.

De collecte heeft het geweldige bedrag van € 3.516,45 opgebracht. Omdat de PCI dit bedrag verdubbelt, komt het totaal uit op € 7.032,90 !!

Dit bedrag zal één dezer dagen aan de Jezuïeten worden overgemaakt ter ondersteuning van hun werk in Homs.

Mede namens de Jezuïeten mijn zeer grote dank voor uw enorme vrijgevigheid voor dit prachtige doel,
Jan van der Lugt, Abcoude