Volwassenen

Vanuit de parochie of de geloofsgemeenschappen van de parochie worden regelmatig lezingen of verdiepingsgesprekken georganiseerd.
De aankondigingen hiervoor worden gedaan via de website, in het parochieblad of via nieuwsbrieven resp. berichtenservice.