Kinderen(<12)

De Eerste Communie
Kinderen in de leeftijd van groep 4 van de basisschool nodigen wij uit om aan de voorbereiding voor de Eerste Communie deel te nemen. Hiervoor ontvangen alle kinderen van die leeftijd die bij onze geloofsgemeenschap staan ingeschreven een uitnodiging.

De voorbereidingen voor de Eerste Communie worden gezamenlijk met de andere geloofsgemeenschappen van onze parochie in de gemeente Stichtse Vecht gedaan.

Speciale kindervieringen
Incidenteel worden er kindervieringen/kindernevendiensten gehouden, dikwijls in oecumenisch verband.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Manja Timmer, e-mail: .