Barmhartigheid

Efeze 2: 4 en 5: “Maar God, die rijk is aan erbarming, heeft wegens de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons met Christus ten leven gewekt, hoewel wij dood waren door onze zonden; aan zijn genade dankt gij uw redding.”

Is er een grotere liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden? Dat zijn woorden van Jezus. Ja, en er is een grotere liefde. Namelijk de liefde van Jezus, die zijn leven gaf voor zijn vijanden. Jezus, de mens geworden God, was zo rijk aan erbarmen, oftewel, Hij had ons zo lief, dat Hij voor ieder mens zijn leven heeft gegeven. Daardoor hebben wij allemaal het leven ontvangen. Niet het leven dat wij kunnen ademen en lopen, maar het leven dat we in eeuwigheid mogen bezitten. Rechtvaardigheid verlangt dat we gestraft worden om onze zonden. Sommigen zeggen dat we wel levenslang gestraft moeten worden omdat de slachtoffers ook levenslang hebben. Bij God werkt dat niet zo. Hij is vol barmhartigheid, zeg maar dat Hij altijd wil vergeven. Zo is Hij nu eenmaal, een mooie eigenschap, maar voor ons mensen soms best lastig. Wij horen dat ook te doen. Vaak zitten we echter vol wrok en rancune en vinden we vergeving een brug te ver. Je kunt je zo maar situaties voorstellen waar we dit ook logisch vinden. Toch is er een barmhartige God die alles vergeeft wanneer we daarom vragen, omdat Hij ons buitengewoon liefheeft. Laten we proberen hem daarin na te doen en wanneer dat niet lukt om Zijn hulp vragen.