Alpha en Omega

Openbaringen 22: 12 en 13: “Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon breng Ik mee, om ieder te vergelden naar zijn werk. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde.”

Uit de Bijbel blijkt dat alle mensen voor de troon van God komen en dan beoordeeld worden. Dat gebeurt op basis van je geloof en van de manier waarop je geleefd hebt. Wij spreken over een rechtvaardig oordeel en dat proberen we ook in de rechtspraak zo te doen. Wanneer we voor God staan dan mogen we er zeker van zijn dat het oordeel klopt en dat we rechtvaardig behandeld worden. Daarom is Jezus gekomen om te zorgen dat het oordeel in ons voordeel uitpakt. God kan de zonde niet zien en Hij ziet ons allemaal aan in Jezus Christus. Iedereen die een beroep doet op Jezus zal vergeving ontvangen. Daarom wordt Hij in dit visioen ook de eerste en de laatste genoemd. Hij was er al voordat wij geschapen werden en Hij heeft alles in zich opgenomen. In die zin is Hij ook de laatste, al kun je daar niet echt van spreken in een eeuwigheid. Wij zijn door het Woord geschapen, dat is Jezus en wij worden aan Jezus gegeven als de Bruid. Zo is en wordt Hij onze oorsprong en einde. Moeilijke begrippen. Soms moet je ze ook gewoon maar laten staan en over je heen laten komen.