aftrekbaarheid giften en bijdragen

Er komen vragen binnen over de als gift aftrekbaarheid van Kerkbalans bijdrage en andere aan onze locatie per bank betaalde bedragen, bij de aangifte Inkomstenbelasting 2022.

De locatie Mijdrecht/Wilnis heeft geen EIGEN inschrijving als ANBI instellibg.

Als locatie vallen wij onder Parochie St. Jan de Doper, Vinkeveen. Onze parochie is wel een ANBI erkende instelling. RSIN 823369328. Dit kunt u invullen bij Giften op het aangiftebiljet.