Onthulling gedenksteen Bonifatius in Breukelen

Op zaterdagmiddag 22 mei a.s. wordt in een buitenmuur van de Pieterskerk in Breukelen een gevelsteen onthuld om de zendeling Bonifatius te herdenken. Het monument is een initiatief van de werkgroep “1300 jaar Bonifatius Breukelen/Woerden”. Voorafgaand aan de onthulling vindt in de kerk een kort programma plaats met een optreden van Toneelgroep Maarssen 32 en een interview met beeldhouwer Serge van Druten. Het hele programma is vanaf 14.45 uur live te volgen via een link op de website www.vriendenvandepieterskerk.nl.

Bonifatius is na een grote kerkelijke carrière op 5 juni 754 bij Dokkum vermoord, maar was jaren eerder al korte tijd werkzaam in de Rijn- en Vechtstreek, waar toen ook Friezen woonden. Bonifatius, of Winfried, was een Engelsman die een wetenschappelijke carrière opgaf om op het vaste land van Europa het evangelie te verkondigen. De zendeling zette voor het eerst in 716 voet op Nederlandse bodem en wel bij Dorestad, het huidige Wijk bij Duurstede. In 2016 zijn daar festiviteiten gevierd. In de jaren 719 en 720 werkte hij in Breukelen en Woerden en dat zou in 2020 uitgebreid herdacht worden met onder andere een symposium met bekende sprekers, een zangavond, een musical en wandelingen, maar dat kon door de coronacrisis niet doorgaan. In Woerden is nog wel de tentoonstelling “In den Vreemde” gehouden in het Stadsmuseum, tien textielkunstenaars hebben zich door de reizen van Bonifatius laten inspireren. En in Breukelen is het idee uitgewerkt om net als in Wijk bij Duurstede een gedenksteen te laten ontwerpen vanwege de komst en het werk van Bonifatius. Deze steen wordt nu dus geplaatst in een buitengevel van de 15de -eeuwse Pieterskerk, die is gebouwd op de plek waar Bonifatius 1300 jaar eerder een gebedshuis aan Sint Petrus wijdde.

De samenwerking in het kader van de Bonifatiusherdenking heeft er in ieder geval al voor gezorgd dat er komende zondag, met Pinksteren dus, een gezamenlijke kerkdienst van vijf kerken in Breukelen wordt gehouden. Het organisatiecomité is verder van plan om later in het jaar onder het motto “het goede dat ons verbindt” nog een aantal Bonifatiusactiviteiten op te pakken, zowel in Breukelen als in Woerden. Alle informatie over het Bonifatiusjaar is te vinden op de website www.vriendenvandepieterskerk.nl.

U kunt de hele bijeenkomst digitaal bijwonen via KerkTV.