Verrijzen=Nieuws nr126 vrijdag 21 april 2023

Eerste aanspreekpunt van verrijzenisteam is Silvester van der Vliet;

Ter inspiratie: Horizon van Huub Oosterhuis;

Bericht van overlijden: Trudy Boot – van der Sterren op zondag 16 april 2023;

Bloemetje van de week voor Marjan vanwege jarenlange coördinerende rol bij de vieringen zonder koor.;

Thema ochtend woensdag 3 mei Historische Kring Maarssen;

Vieringen waaronder HUWELIJKSVIERING op Vrijdag 21 april om 14:00 uur;

Collecte, Voedselbank en Wereldwinkel;

Agenda;

Contactgegevens Secretariaat;