Verrijzen=Nieuws nr. 149 vrijdag 8 maart 2024

Inhoudsopgave
; Mededelingen
; Ter inspiratie : Vastentijd is oefentijd : Carlos Desoete
; Vastenactie : Zaterdag 9 maart Actiedag voor War Child : Zondag 10 maart Verkooptafel Wereldwinkel
; Zaterdag 16 maart Grote Schoonmaak
; Woensdag 20 maart Palmpaasstokken maken : 14:30 uur (tot 16:00 uur)
; De Goede Week en de oecumene : witte donderdag avondmaalviering in de Ark
; Minicolleges: Hoe kom ik de nacht door? : Van machteloosheid naar zinvolle invulling door Marlies de Meij
; Vrouwen in de bijbel: Vrouwen zonder naam : 8 april
; Synodale gesprekkenA :DONDERDAG 4 APRIL 2024 20.00 – 22.00 uur
; Vieringen
; Collecte : Vastenactieproject voor War Child
; Agenda
; Contactgegevens Secretariaat

 

uit Verrijzen=Nieuws 2024 nr. 149 (email-provider.eu)  https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.eu/web/3kpe4hy6ey/vecncjcf1u/feaks0sftg/ofsn8w6piq