Verrijzen=Nieuws nr. 139 vrijdag 20 oktober 2023

; Inhoudsopgave
; Mededelingen
; Eenvoud
; Bloemetje van de week voor voor Wim en Ria, voor Monique en Yvonne
; Oproep tot gebed om vrede en veiligheid, door Nederlandse bisschoppen
; Voorgangers uitvaarten en Bob Smits
; dank voor: Noodhulp voor dak- en thuislozen (Inloop in Utrecht)
; Afscheid ( van onze contactpastor) Jos van Os
; Hoe een lied het vuur in ons aanwakkert: minicolleges liederen van dichter/theoloog Huub Oosterhuis
; Allerzielen 2 november: twee vieringen en bezoek aan begraafplaatsen aan de Straatweg
; Film “Where are you Adam?” (Adam, waar ben je?): Film over de monniken op de berg Athos Vrijdag 3 november om 20:00 uur in de Ark, Duivenkamp 844, Maarssenbroek
; Werkconferentie “Open deuren” in Breukelen : 20230601-Ontwerp-Kerkenvisie-Stichtse-Vecht.pdf : landelijk programma ‘Toekomst religieus erfgoed’
; Vieringen
; Collecte
; Agenda
; Contactgegevens Secretariaat

Verrijzen=Nieuws nr. 139 vrijdag 20 oktober 2023

 

; Verrijzen=Nieuws 2023 nr. 139 (email-provider.eu)

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.eu/web/3kpe4hy6ey/qrefz4fhfb/feaks0sftg/wqdixifan8