Verrijzen=Nieuws nr. 138 vrijdag 6 oktober 2023

Inhoudsopgave

 

; Mededelingen
; Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)
; Bloemetje van de week
; In het zonnetje
; Uitreiking Paaskaars
; Digitaal een kaarsje aansteken
; Noodhulp voor dak- en thuislozen
; Afscheid Jos van Os
; Hoe een lied een vuur in ons aanwakkert
; Duurzame maaltijd in De Ark uitgesteld
; Katholieke Jongerendag 4 november
; Vieringen
; Collecte
; Agenda
; Contactgegevens Secretariaat

Volledige bericht in https://stjandedoper-vechtenvenen.nl/mb-verrijzennieuws-nr-138-vrijdag-6-oktober-2023/

Verrijzen=nieuws 2023 nr. 138 (email-provider.eu)

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.eu/web/3kpe4hy6ey/i4wnp8ts2f/feaks0sftg/ofsn8w6piq