MB Verrijzen=Nieuws nr. 133 vrijdag 28 juli 2023

Inhoudsopgave

; Mededelingen
; Bezinning
; Bloemetje van de week
; Nieuwsbrief parochie inzake beleid
; “De weg koos mij”; Het levensverhaal van zuster Miep Leek
; Vieringen
; Collecte
; Agenda
; Contactgegevens Secretariaat

 

Verrijzen=Nieuws nr. 133 vrijdag 28 juli 2023

Verrijzen=Nieuws 2023 nr. 133 (email-provider.eu)

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.eu/web/3kpe4hy6ey/c3fqkzkq9v/feaks0sftg/wqdixifan8