Vervolging

1 Petrus 4: 14: “Prijst u gelukkig, als men u hoont om de naam van Christus: het is een teken dat de Geest der heerlijkheid, die de Geest van God is, op u rust.”

Of we allemaal zo gelukkig zouden zijn wanneer we uitgescholden of veracht worden omdat we christen zijn, dat valt te betwijfelen. Toch spreekt Petrus hierover als een teken van geluk. Hij bedoelt dat we dan hetzelfde ondergaan als Jezus, die goed doende toch veracht werd en zelfs gedood. Ook Jezus spreekt op verschillende momenten over de vervolging van zijn volgelingen. We weten uit de geschiedenis hoe dat in het Romeinse Rijk er aan toeging. Toch is er sinds die tijd niet veel veranderd. Ook vandaag de dag worden vele miljoenen christenen vervolgd om hun geloof, veracht, uitgesloten en zelfs gedood. Ook vandaag de dag zijn er vele martelaren.

Hoewel wij in Nederland niet vervolgd worden, kan er een gevoel zijn dat je met de nek wordt aangekeken wanneer je uitkomt voor je geloof. Minstens kijkt men je vreemd aan of twijfelt men aan je geestelijke vermogens.

Petrus geeft aan dat dan de Geest van God op je rust. Je komt dan voor je geloof uit en je laat zien wie Jezus in jouw leven is. Niet altijd makkelijk, maar wanneer we vanuit ons hart ons geloof beleven, dan winnen we de interesse van mensen, want velen zijn op zoek naar de betekenis van het leven en waartoe ze zijn geboren. Wij mogen daarvan getuigen.