Redding

Romeinen 5: 18 en 19: “Dit betekent: één fout leidde tot veroordeling van allen, maar één goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen. En zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van Een allen worden gerechtvaardigd.”

Met deze verzen wordt het hele verlossingswerk van Jezus uitgelegd. Paulus legt een verbinding met Adam. We kennen de geschiedenis van Adam en Eva waarin de zondeval voorkomt. Daarna hebben alle mensen gezondigd en is onrechtvaardigheid een onderdeel van onze samenleving. In Adam is de mensheid tot zonde gevallen en daardoor is het mogelijk dat door één mens, door één daad, alle fouten worden vergeven en iedereen wordt gerechtvaardigd. Dat klinkt als een makkelijke oplossing voor onze problemen. Dat is het echter niet. Het betekende dat Jezus als Zoon van God, de hemel moest verlaten en mens moest worden zoals wij. Dat Hij deel heeft genomen aan onze gevallen, beperkte lichaam en dat Hij vervolgd en kapot werd gemaakt door mensen waarvoor Hij juist naar de wereld was gekomen. Makkelijk was het niet, wel noodzakelijk en daarom zingen we Halleluja. Dit is zo’n goed nieuws dat we de opdracht hebben het aan alle mensen te vertellen. Dat noemen we evangelisatie. Dat is geen zieltjes winnen, maar een blijde boodschap verkondigen zodat iedereen de kans heeft dit goede nieuws te horen en er iets mee te doen.