nieuwe klepels

Hoort u ook elke zondagochtend de 3 grote klokken vanuit de toren van onze H.Hart kerk hun prachtige klanken over het dorp verspreiden, om mensen naar de mis te verlokken? Of hoe zij anders door de week vrolijk een bruiloft aankondigen of met één enkele zware klok de stemming rondom bij een begrafenis bepalen? Het is prachtig en hoort helemaal bij het dorp. Hoe jammer zou het zijn als dit zou eindigen? Want het gaat natuurlijk niet vanzelf. Sowieso is er de kracht van mensen zelf nodig om de klokken te laten luiden, maar meeste mensen staan er niet altijd bij stil dat niet alleen de klokken zelf essentieel zijn voor dit mooie geluid maar de klepels misschien nog wel méér! Want zonder klepels geen geluid! 

Die 3 klepels zijn grote zware jongens (resp. 26, 35 en 44 kilo) die al jaren met kracht tegen de enorme klokken aan slaan. Dat slijt dus en moet begrijpelijkerwijs bij tijd en wijle gerepareerd of zelfs vervangen worden.  Maar ook de ophangconstructie en zeker ook de elektra en de motortjes moesten gerenoveerd worden omdat zij vonken produceerden en dat is in de houten opbouw van de toren bepaald onwenselijk. Samen met de Vrienden van de H.Hart kerk heeft de locatieraad deze hele restauratie nu gefinancierd. 

De klokkenspecialisten van Eijsbouts hebben eind januari zo snel mogelijk alle werkzaamheden verricht, want het zou jammer zijn als de klokken te lang moeten zwijgen. Op YouTube kanaal van Heilig Hart kerk Maarssen (zie hieronder ook) vind u een mooie video registratie van de werkzaamheden.

Geïnteresseerden in de geschiedenis van de klokken, hoe zij sinds 1885 in de toren hangen en de tijd hebben doorstaan, moeten zeker even het  artikel van Ton Martens in het Periodiek van de Historische Kring Maarssen lezen! U kunt dit vinden op hun website via deze link in hun archief: https://www.historischekringmaarssen.nl/wp-content/uploads/2023/03/202202.pdf

Verder kunt u, als u een extra donatie wilt doen t.b.v. deze restauratie zich melden tot penningmeester Len Goossens op 0636261409 of ook gewoon een bedrag(je) overmaken op rekeningnummer NL03RABO0129582980 t.g.v. Stichting Vrienden Heilig Hart Kerk te Maarssen.