Jongeren StJan: geloof in de maatschappij

Op 30 oktober was er een verdiepingsavond. Vanwege de corona maatregelen moesten we uitwijken
qua locatie en werden we welkom geheten op de Hofzolder van de Open Hof, waarvoor hartelijk
dank.
Het thema was “wat kun je als jongeren met je geloof in de maatschappij.” Aan de hand van vragen
gingen we links of rechts in de zaal staan (eens/niet eens) of ergens in het midden. Iedereen sprak
vrijmoedig over wat hij/zij beleefde bij vragen als:
– Leeft een christen anders dan anderen?
– Wanneer ik het moeilijk heb bid ik.
– Ik heb de kerk niet nodig om te geloven.
– Ik heb wel eens een Godservaring gehad.
Daarna gingen we in groepen uiteen om nog meer specifiek te praten over wat geloven voor jou
betekent en hoe je het beleeft. In grote openhartigheid sprak iedereen over wat belangrijk voor
hem/haar was. Iedereen ervaarde het als bijzonder hoe de ander het geloof beleeft en we leerden
van elkaar hoe je daarin je eigen weg mag zoeken.