Kloppen

2 Petrus 1: 18: “En deze stem hebben wijzelf uit de hemel horen klinken, toen wij met Hem waren op de heilige berg.”

Wat is een betrouwbaar getuigenis? In onze tijd van heel veel nepnieuws of gemanipuleerd nieuws voor eigen doeleinden, is het moeilijk te geloven dat wat er in de Bijbel is geschreven, uit een betrouwbare bron komt. Zo lang geleden en niet direct opgeschreven, de evangeliën lijken elkaar soms tegen te spreken of op zijn minst geven ze een andere kijk op de zaak. En dan nu Petrus die zegt dat hij er zelf bij was en het gezien heeft. Overigens één van de weinige getuigenissen uit het nieuwe testament van iemand die het zelf heeft meegemaakt. Hoe ga je daar mee om?

Al 2000 jaar leven we met dit getuigenis en niet alleen van Petrus en de evangelisten. Hoeveel getuigenissen zijn er niet daarna gekomen, tot op de dag van vandaag, van mensen die zelf Jezus hebben ervaren? Hoeveel zijn niet getuigen van een direct aanraking door de H. Geest, die wonderen aan de lijve hebben meegemaakt? Ze halen de krant niet, komen niet in het journaal, maar zijn werkelijk gebeurd. Wanneer je de moeite zou nemen om hiernaar op zoek te gaan, dan kom je heel veel getuigenissen tegen van mensen die een godservaring hebben gehad.

Hoe betrouwbaar is dat, of wil je zelf een stem uit de hemel horen? Wie weet wanneer je vraagt om een getuigenis van het bestaan van God, dat Hij je ook nog verhoort. Hij heeft het al zo vaak gedaan bij mensen. Jezus zegt: “Klopt en er wordt open gedaan en zoekt en je zult vinden.” Durf je de uitdaging aan?