Geduldig dragen

1 Petrus 2:20b en 21:  “Maar geduldig verdragen dat gij te lijden hebt om uw goede daden, dat is het wat God behaagt. En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn voetstappen treden.”

Het christelijk geloof is vredelievend en bereid te zijn je te laten vernederen en de minste willen zijn. De geschiedenis toont aan dat we daarin veel fouten hebben begaan. Oorlogen en met geweld het geloof verspreiden is ons niet vreemd geweest in de geschiedenis. Toch is dat niet de boodschap die Jezus ons voorleefde en die de apostelen op hun beurt weer hebben doorgegeven. We zien daarin hoe de boodschap van Jezus schuurt met het handelen van mensen. Macht, eer, en aanzien zijn christenen niet vreemd en we handelen er vaak naar tot op de dag van vandaag. Het vraagt om bekering van ons hart om de boodschap van Jezus na te leven. Hij gaf ons een voorbeeld en we denken daar wekelijks met elkaar over na in de viering en we zijn daar dagelijks mee bezig in ons gebed. Alleen wanneer we ons voortdurend bezig houden met de weg van Jezus, gaat er iets in ons veranderen waardoor we navolgers van Jezus worden. Dan kunnen we in zijn voetstappen treden. Wanneer zijn liefde in ons gestalte krijgt, dan verandert de wereld om ons heen, maar zoals Petrus dat aangeeft, het gaat ook vaak met lijden omdat goede daden niet altijd gewaardeerd worden. Jezus overkwam het en het overkomt ons ook. Toch is het dat allemaal waard, zoals Jezus ook heeft laten zien in zijn opstanding.