Christus Koning

1 Corinthiërs 15: 25 en 26: “Want het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood.”

Het is Christus Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgende week begint een kerkelijk nieuwjaar met de Adventsperiode. Op de laatste zondag vieren we Jezus als koning van de wereld. Geen wereldheerser, geen tiran die anderen knecht en voor zijn eigen voordeel gebruikt. Neen, een koning die gekomen is om te dienen en de mensen te redden van hun vijanden. Wie zijn deze vijanden die onder zijn voeten gelegd worden? Dat zijn de vijanden van alle mensen. Haat, nijd, jaloezie, afgunst, macht en onderdrukking. Alles wat mensen neerhaalt en onderdrukt. Die vijanden heeft Jezus al overwonnen in zijn kruisdood, maar wij kijken uit naar het moment dat deze overwinning op onze aarde zichtbaar wordt en we geen last meer ondervinden van deze invloeden. Wanneer dat is gebeurd, dan zal uiteindelijk ook de dood vernietigd worden, want al deze dingen leiden tot de dood. Het doodt mensen van wie ze werkelijk zijn, van hun geluk, van de liefde en van bemint te worden.

Wij zijn geboren om te leven, voluit en onbekommerd. We vechten vaak om te overleven, om overeind te blijven. In het koninkrijk van Jezus, telt ieder mens, is ieder mens in tel en wordt hij/zij bemint door God zelf. De dood kan daar niet zijn, kan daar niet bestaan, want iedereen is daar het levende geluk. De mens die je altijd bedoeld bent.