Bijeenkomst Werkgroepen

Op zaterdag 9 september was er in het parochiehuis een bijeenkomst van de coördinatoren van de werkgroepen. Als Welkomsteam wilden we, op weg naar meer onderlinge verbinding en groei naar een familie van gelovigen, de coördinatoren elkaar laten ontmoeten en uitwisselen wat voor activiteiten er zoal plaatsvinden. We begonnen met een ontbijt, want samen eten verbindt enorm. Daarna gingen we naar de apsis in de kerk om God te vragen in ons midden te zijn. Met een lied, een tekst over de talenten en een gebed stonden we stil hoe we als gelovigen geborgen zijn in Gods liefde.

Terug in het parochiehuis kreeg iedere werkgroep 1 minuut de tijd om te vertellen wat de activiteit is en wat er zo leuk aan is. Gezien de hoeveelheid werkgroepen moesten we enkele rondjes doen. Tijdens de koffiepauze was er een lekkernij in vorm van een kleine tompouce met daarop een plaatje van de kerk.

In het tweede gedeelte gingen we in groepjes uiteen en werd er nagedacht en gesproken over hoe we samen verder gaan en wat een werkgroep nodig heeft. Via geeltjes werden de ideeën verzameld en nabesproken. Gelijktijdig kwamen er verbindingen tot stand en werden afspraken gemaakt.

We sloten de bijeenkomst af met een non-alcoholische toast. Het was een heel geslaagde bijeenkomst, waarvan we verzocht hebben het met de leden van de werkgroepen te delen en elkaar te blijven opzoeken.