Anders mens zijn

Romeinen 12: 2: “Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt.”

We zien elke dag wat de wereld er van maakt. Het gaat om macht, bezit en je eigen gelijk. Toch, wanneer je mensen ontmoet en met hen in gesprek gaat, wil eigenlijk iedereen hetzelfde. Gewoon gelukkig zijn, een dak boven het hoofd, kleding en voldoende te eten en vooral vrede. Waarom gaat het dan zo vaak mis en is er een veelvoud aan oorlog, gewapende opstand en onderdrukking? Blijkbaar gebeurt er iets in mensen wanneer macht of bezit de overhand krijgt.

Paulus roept ons op om andere mensen te worden. Anders dan het jagen naar bezit en rijkdom (kijk maar eens wat loterijen met mensen doet), open gaan staan voor een nieuwe visie. Een nieuwe visie die eigenlijk al heel oud is. De kerk heeft deze nieuwe visie altijd verkondigd en gelijktijdig is zij veel beïnvloed door macht en rijkdom, zeg maar het wereldse in de kerk. Toch blijft de boodschap hetzelfde. Omzien naar God en elkaar en niet jezelf in het middelpunt plaatsen, maar God en de ander. Dan ga je goed doen, ja zeer goed doen en verandert de wereld in het koninkrijk van God, waar liefde voor elkaar het doel is.