alpha nieuws

Zeer geslaagde eerste ALPHA avond op 19 januari 2023

Op 19 januari j.l. startte de Alphacursus. Er deden 10 cursisten mee, met een uiteenlopende achtergrond, leeftijd en geloofsbeleving. Zoals bij de Alpha cursus gebruikelijk is, begonnen we om 18.30 uur met een uitnodigende, eenvoudige en heel lekkere maaltijd in de pastorie van de H. Hartkerk, welke door lieve vrijwilligsters ter plaatse was bereid. De gezellig gedekte tafels en het gastvrij onthaal nodigde al uit tot leuke gesprekken onderling.

Pastor Jos van Os opende de avond met een bevlogen inleiding met als thema: ‘Wie is Jezus?’ ‘Hoe komt het dat wij na 2000 jaar nog steeds over Hem praten?’ Maar ook: ‘Jezus komt tot jou op een manier die bij jou past.’ Daarover hebben wij verder gesproken in twee deelgroepen. Tja, wie is Jezus voor jou? Daar kwamen verrassend mooie antwoorden op, want Jezus gaat met iedereen een andere weg en gaat met je mee in je zoektocht. En Hij laat je daarin niet los, zelfs niet in periodes dat je minder aan je geloof doet. Hij wil je dragen wanneer de omstandigheden je teveel dreigen te worden. Samen met Hem kom je er weer uit. Voor sommige deelnemers was het voor de eerste keer dat zij iets over hun eigen zoektocht in een veilige omgeving konden delen. Dit gaf veel vreugde, herkenning en bemoediging. We eindigden om 21:00 uur en we waren nog lang niet uitgepraat over ons mooie geloof!

Daarom kijken we met veel vreugde uit naar de volgende bijeenkomst op welke het thema heeft: ‘Waarom stierf Jezus?’ Ben je ook benieuwd naar een positieve Alpha-ervaring? Na de zomer start er een nieuwe serie, waarvoor je je kunt opgeven bij het centraal secretariaat, 0297-265046. Toen we de pastorie na de Alpha cursus verlieten, joeg de wind dikke sneeuwvlokken rond de kerktoren die door de schijnwerpers in een prachtig oranje witte gloed werd gehuld, als in een winter wonder land met een knipoog van God.