Vrouwen zonder naam – 4 maandagavonden – Herstart project ‘Vrouwen in de Bijbel’

De genezing van het dochtertje van Jaïrus, de genezing van een bloedvloeiende vrouw, een heidense vrouw die komt smeken om genezing van haar dochter, die bezeten is.
Indrukwekkende verhalen uit het evangelie volgens Mattheüs. Indrukwekkende dialogen met Jezus waarin deze vrouwen een rol spelen, maar geen naam hebben.
Verhalen die ook van invloed zijn geweest op onze manier van kijken naar en spreken over vrouwen en op de rol die vrouwen toebedeeld hebben gekregen.

We gaan samen ontdekken wat er geschreven staat, wat wil het boek ons zeggen, hoe kunnen we deze verhalen vertalen naar deze tijd, naar onze levens? Is er een verband of is die er helemaal niet?

Bij deze nieuwe reeks avonden is het uitgangspunt Horen, Beleven, Creëren en Vieren. We gaan uit van het verhaal, we lezen en onderzoeken het vanuit verschillende invalshoeken. We hebben verschillende werkvormen om met de verhalen aan de gang te gaan. Op de slotavond komt alles wat we hebben ontdekt en meegemaakt samen in een door ons zelf samengestelde viering.

Ben je nieuwsgierig geworden? De data voor de 4 avonden in 2024 zijn maandag 8 april, maandag 15 april, maandag 29 april en maandag 6 mei van 19.30 tot 21.00 uur in de Verrijzeniskerk, Reigerskamp 611 Maarssenbroek.

Je kunt je opgeven bij (ook met vragen kun je hier terecht).

Graag tot 8 april,

Marianne Broeke, Monique Kaldenbach en Bob Smits