Verrijzen=Nieuws nr. 157 vrijdag 28 juni 2024

Mededelingen

Dit is Verrijzen=Nieuws nr. 157 d.d. 28 juni 2024 die u namens het Verrijzenisteam vanuit het secretariaat van de Verrijzeniskerk wordt toegestuurd.

Gedurende het derde kwartaal van 2024 zal Silvester van der Vliet fungeren als eerste aanspreekpunt van het Verrijzenisteam. Peter Onstenk wordt hartelijk bedankt voor het vervullen van deze taak in het tweede kwartaal.

Tijdens de openingstijden van het secretariaat (zie onderaan dit bericht) bent u van harte welkom. Ook voor bijvoorbeeld het opsteken van een kaarsje.

Intenties kunt u opschrijven in het boek dat, voor aanvang van vieringen, op de balie in de hal van ons kerkcentrum ligt. U kunt ook vooraf uw intentie doorgeven aan het secretariaat. Dit kan tot vrijdagochtend 10:30 uur.

Ter inspiratie, Verantwoordelijkheid, Anselm Grün

Verantwoordelijkheid nemen betekent dat we met onze beslissingen
een doel nastreven voor onze wereld.
Onze gedachten, gevoelens, handelingen
en de uitstraling die van ons uitgaat bestempelen de wereld.
Het maakt veel uit of we ons laten bepalen door agressieve en destructieve gedachten
of dat we aan onszelf werken om weer in balans te komen.

Alles wat we doen trekt een spoor door onze wereld;
alles wat we doen verandert die wereld.
Bij alles wat we doen en denken zijn we ook steeds op andere mensen betrokken.
Het is onze taak om deze wereld menselijker en liefdevoller te maken.

Bericht van overlijden

Op dinsdag 25 juni is Ingrid Schutte – Steenvoorden overleden. Zij was 65 jaar en woonde in Valkenkamp. Ingrid is moeder van 3 kinderen die jarenlang betrokken zijn geweest bij onze jongerengroep. Zij zelf heeft de kinderen begeleid bij Eerste Heilige Communie en Vormsel. Ingrid heeft de laatste 8 jaren geleden aan ALS; het was een zeer langzaam, verdrietig proces. Ze is tot het laatste moment thuis geweest, dat wilde ze zo graag.

De viering ten afscheid wordt gehouden op dinsdag 2 juli om 14:30 uur. Na afloop is er gelegenheid om samen te zijn, waarna Ingrid wordt gecremeerd in Domstede.

Bloemetje van de week

Zondag 16 juni was ons bloemetje voor Bertje Grotenhuis. Zij kan een steuntje in de rug goed gebruiken. We wensen haar van harte beterschap.

Weet u iemand die een bloemetje verdient of een steuntje in de rug kan gebruiken?! Stuur een e-mail naar het secretariaat!

Nieuwsbrief parochie

St. Jan de doper parochie Vecht en Venen

Tijdens de parochiedag (zondag 23 juni) werd verteld dat er een nieuwsbrief is gemaakt. Zo aan het eind van het werkjaar 2023/2024 kijken parochiebestuur en pastoraal team hierin achteruit, maar vooral ook vooruit. Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden.

Omzien in dankbaarheid

Beste Allemaal,
Zondag 7 juli mag ik voorgaan in onze gemeenschap. We gaan dan de stille vakantietijd in. Alle activiteiten komen op een laag pitje te staan.
Ik wil in de viering stil staan bij het feit dat ik 50 jaar geleden mijn eerste benoeming ontving als pastoraal werker in Apeldoorn. Ik realiseerde me ook dat ik van die 50 jaar al 40 jaar in Maarssenbroek woon en 12 jaar samenwerkte met Theo de Wit…een gouden tijd!!! Wat is er veel gebeurd en dan heb ik het nog niet eens over wat ons gezin allemaal overkwam.
Op bescheiden schaal wil ik dit heugelijk feit samen met jullie als geloofsgemeenschap vieren, een gemeenschap die me dierbaar is, een gemeenschap ook die mijn geloof inspireert en ondersteunt.
Ancora zal onze muzikaliteit ondersteunen en ik heb Anton Smit gevraagd om te zorgen voor iets lekkers bij de koffie. Ik hoop op een mooie en gedenkwaardige afsluiting van het seizoen en wat mijzelf betreft: een markeringsmoment van ‘Omzien in dankbaarheid’.
Hans Boerkamp

Maarssenbroek 50 jaar

In het kader van Maarssenbroek 50 jaar zal de tentoonstelling die nu opgesteld is op het binnenplein in Bisonspoor vanaf begin juli naar de Theo de Wit zaal in ons kerkcentrum worden verplaatst. Woensdag 3 juli wordt de thema ochtend geheel gewijd aan Maarssenbroek 50 jaar. We kijken naar beelden, horen verhalen over dit jubileumjaar maar ook onze eigen verhalen over de start in Maarssenbroek zal genoeg tijd krijgen op deze ochtend.

Uiteraard is elke zondag de tentoonstelling Maarssenbroek 50 jaar te bekijken in de Theo de Wit zaal. De tentoonstelling is in ons kerkcentrum tot en met zondag 11 augustus te zien.

De themaochtend in augustus, woensdag 7 augustus, zal in het teken staan van de geschiedenis van onze Verrijzenisgemeenschap. Ook dan laten we beelden zien, zijn er attributen uit ons archief aanwezig en uiteraard luisteren we naar de verhalen van de parochianen die aan de start van onze gemeenschap hebben gestaan.

Heb je iets leuks in te brengen op de 2 thema ochtenden? Kom op 3 juli en 7 augustus langs, je bent welkom!

Tijdens de zomermaanden juli en augustus komen we elke woensdag van 10.00 – 12.00 uur gewoon bij elkaar in ons kerkcentrum. Ook een keer zin om te komen? Je bent van harte welkom.
Graag tot dan,
Namens Maarssenbroek 50 jaar, Silvester van der Vliet
Namens Werkgroep Senioren ontmoetingsochtend, Monique Kaldenbach

Workshop werven vrijwilligers

Hoe werven we vrijwilligers voor de kerk?
En hoe bereiken we nieuwe bewoners van Maarssenbroek?
In de kerk is een (dreigend) tekort aan vrijwilligers. Hoe blijven we vitaal?Dat geldt niet alleen voor onze Verrijzenisgemeenschap, deze vraag ligt ook bij de Ark. Onlangs is er een gezamenlijk gesprek geweest tussen onze kerken. Daarin is besproken dat we op meerdere vlakken kunnen samenwerken. Werven van vrijwilligers is daar een van.MOmenz geeft op dit moment workshops ‘Zoeken naar nieuwe gezichten’. Het zijn drie bijeenkomsten. MOmenz omschrijft de workhop met de volgende tekst:
“Een andere kijk creëren op het werven en behouden van vrijwilligers. Dat is het doel van Expeditie Nieuwe Gezichten. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Oftewel: als je op automatische piloot vacatures schrijft en wacht op reacties dan zal de uitkomst iedere keer hetzelfde blijven. Er zijn verschillende manieren om vrijwilligers te werven en met de expeditie gaan we dit allemaal onderzoeken. Daarnaast leren we elkaar beter kennen en wie weet wat we naast inspiratie tijdens de sessies nog meer voor elkaar kunnen betekenen!”Zij passen de workshop op onze kerken aan en we gaan ook onderzoeken hoe we bewoners in de toekomstige nieuwbouwwijken kunnen bereiken.  Er is uiteraard ook een vertaling te maken naar nieuwe bewoners in de bestaande wijken.Heeft u interesse? Meld u dan aan bij Angela Kemp (klik hier om een e-mail te sturen)  o.v.v. “Workshop werven vrijwilligers”. We denken dat we dit ergens in het najaar gaan plannen. Het is wel de bedoeling dat je alle drie de bijeenkomsten gaat bijwonen als je je opgeeft.
Met vriendelijke groet,
Angela Kemp
Namens het Verrijzenisteam

Komende Vieringen

 

 • Zondag 30 juni om 10:00 uur:
  Zr. Monica gaat voor in een Woord- en Communieviering, met samenzang en Marjan Eijpe aan de piano*
 • Zondag 7 juli om 10:00 uur:
  Hans Boerkamp gaat voor in een Woord- en Communieviering, met koor Ancora o.l.v. Yvonne van der Mark en Jim Berben aan de piano*
 • Zondag 14 juli om 10:00 uur:
  Zr. Monica gaat voor in een Woord- en Communieviering, met samenzang en Marjan Eijpe aan de piano*
 • Woensdag 17 juli om 10:00 uur:
  MIDWEEKVIERING; Jos van Os gaat voor in een Woord- en Communieviering, met samenzang en Marjan Eijpe aan de piano*

* wijzigingen voorbehouden

Handige linkjes:

De vieringen van Maarssen-Dorp (Heilig Hartkerk) zijn te volgen via RTV Stichtse Vecht. Bij Ziggo op kanaal 44 en bij KPN op kanaal 1332. De vieringen beginnen om 10:00 uur.

Op alle zondagen is om 10:00 uur op NPO 2 een live eucharistieviering te volgen.
Zondag 30 juni komt deze vanuit de Basiliek van de H. Nicolaas in Amsterdam.
Zondag 7 juli vanuit de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem.
Zondag 14 juli vanuit de St. Lambertusbasiliek in Hengelo.

Collecte

Een gift voor onze eigen Verrijzenisgemeenschap kunt u doen tijdens de collecte in de viering. Maar u kunt uw bijdrage ook overmaken:
IBAN: NL31 RABO 0340 1423 16
t.n.v. RK St. Jan de Doper – Maarssenbroek
Of scan de QR-code die hiernaast is afgebeeld.OR-code
Zou u indien mogelijk aan willen geven welk deel van uw gift voor onderhoud van het kerkgebouw is bestemd en welk deel voor pastorale doeleinden?
Dank voor uw bijdrage!Bij de ingang van de kerk kunt u producten geven in de mand voor de Voedselbank.De vitrine van de Wereldwinkel staat daar ook. Wereldkado’s zijn eerlijk, lekker, mooi, authentiek en waardevol.

Contactgegevens Secretariaat

Geopend*:

 • maandag van 9:00 tot 10:30 uur
 • dinsdag, woensdag en vrijdag van 9:15 tot 11:15 uur

Reigerskamp 611
3607 JK Maarssenbroek
tel. 0346-571111

*Tijdens schoolvakanties is het secretariaat gesloten.

Agenda

De openingsdagen en -tijden van het secretariaat vindt u onderaan deze nieuwsbrief

Repetitie koren:

 • Gelegenheidskoor: elke tweede maandag van de maand 13:30 – 14:30 uur
 • Moea: elke woensdag 19:45 – 21:30 uur
 • Ancora: op donderdag in de oneven weken 19:45 – 21:45 uur

Elke woensdag is er van 10:00 tot 12:00 uur een ontmoetingsochtend, de verdeling over de maand is als volgt:

     Elke eerste woensdag: Thema-ochtend
     Elke tweede woensdag: Spelletjesochtend
     Elke derde woensdag: Midweekviering en koffie drinken
     Elke vierde (en evt. vijfde) woensdag: Creatieve ochtend en spelletjes

Andere activiteiten:
Klik hier om verder vooruit te kijken in het activiteitenrooster

 

datum  tijd  activiteit
WEEK 27
 di. 2 jul.  14:30 – 15:30  Uitvaart
 wo. 3 jul.  15:00  Overleg met KBO-bestuur
WEEK 28
 ma. 8 jul.  15:00 – 17:00  Vechtseplussers
 di. 9 jul.  10:00 – 12:00  Locatieraad
WEEK 29 t/m 34  Zomervakantie 

nbsp;