Verrijzen=Nieuws nr. 154 vrijdag 17 mei 2024

Mededelingen
Dit is Verrijzen=Nieuws nr. 154 d.d. 17 mei 2024 die u namens het Verrijzenisteam vanuit het secretariaat van de Verrijzeniskerk wordt toegestuurd.

Ons secretariaat is op 2e Pinksterdag 20 en op dinsdag 21 mei gesloten. Wij zijn per e-mail bereikbaar. In dringende gevallen kunt u het nummer bellen dat is ingesproken op het antwoordapparaat.

Intenties kunt u opschrijven in het boek dat, voor aanvang van vieringen, op de balie in de hal van ons kerkcentrum ligt. U kunt ook vooraf uw intentie doorgeven aan het secretariaat. Dit kan tot vrijdagochtend 10:30 uur.

Donderdag 2 mei is Bert Bus overleden. Hij was 79 jaar.
Bert woonde met zijn vrouw Vera in Zwanenkamp. De crematieplechtigheid heeft vrijdag 10 mei plaatsgevonden in crematorium Domstede.Wij bidden dat Bert mag rusten in vrede en vragen God om troost voor zijn vrouw Vera en hun kinderen en kleinkinderen.

Onlangs bereikte ons het bericht dat op 5 april Wim Kuikman is overleden. Hij was 99 jaar. Hij maakte, samen met zijn vrouw, in het verleden deel uit van onze Verrijzenisgemeenschap. Na het overlijden van zijn vrouw, in 2005, is Wim in 2008 verhuisd naar Ede.
Dat hij mag zijn bij God.

 

Ter inspiratie

Pinksteren
Pinksteren is openstaan
voor een kracht
die je boven jezelf uittilt.
Is warm lopen
voor iets wat hoop geeft
en uitzicht biedt.
Is geloven dat
heel gewone mensen
iets buitengewoons
tot stand kunnen brengen
als ze zich laten
inspireren door woorden
van liefde en kracht.
Pinksteren is diep ademhalen
en alles wat in je is
openzetten voor een droom
die lucht geeft.
Is je vleugels uitslaan
en je mee laten nemen
door die windvlaag van Boven
die als een frisse bries
over de aarde waait.
Is de kracht van God
in elkaar herkennen
en in zijn Geest
met elkaar verdergaan.
Greet Brokerhof – van der Waa

Zondag 5 mei waren er twee bloemetjes, namelijk voor Wil Michies en Ilse Roemer. Beide dames zijn op 4 mei 90 jaar geworden.

Afgelopen zondag 12 mei ontving Adriaan Verdam het bloemetje van de week. Deze dag bereikte ook hij de gezegende leeftijd van 90 jaar.

Weet u iemand die een bloemetje verdient of een steuntje in de rug kan gebruiken?! Stuur een e-mail naar het secretariaat!

Niet maaien in mei
Wie goed kijkt ziet dat het gras van het gazon voor de kerk alleen langs de randen gemaaid is. Silvester van onze tuingroep geeft antwoord op de vraag waarom dat is: “Bijen eten geen gras, ze willen bloemen! Hoe meer bloemen, hoe meer nectar en hoe meer blije bijen en insecten. Samen met particulieren, gemeenten en provincies zetten we Nederland in bloei door in mei niet te maaien“.

Oproep kerktuinHet is alweer 5 jaar geleden dat ik noodgedwongen de coördinatie voor onze kerktuin op mij genomen heb. Met behulp van 3 zeer gewaardeerde mede-parochianen wordt het gras in het voorjaar/zomer gemaaid. Ook kleinere dingen op tuingebied en de zware klus van het opruimen van de bladeren in het najaar pakken ze zoveel mogelijk op. Verder hebben wij als locatie een hovenier in de hand, die in voor- en najaar een beurt uitvoert. Maar bij nieuwe vragen ontbreekt het ons aan echte kennis. Onze tuingroep heeft dus dringend behoefte aan een vrijwilliger met kennis van ‘groen’, die ons in voorkomende gevallen kan bijstaan met verstand van zaken en advies als het gaat om het onderhoud en beheer van onze tuin rond de kerk. Wilt u ons helpen? Neem dan contact met mij op per mail of via tel. 06-12418399.
Met vriendelijke groeten,
Anton Smit

Eerste Heilige Communie

Op 2 juni doen 12 kinderen hun Eerste Heilige Communie, in de H. Johannes de Doperkerk te Mijdrecht. Vanuit de Verrijzeniskerk mogen Fedde Bakker en Mason van Zuidam voor het eerst aan tafel gaan, om het heilige brood in ontvangst te nemen. U bent van harte welkom om deze feestelijke viering bij te wonen. De viering is om 11:00 uur. Pastoor Den Hartog zal voorgaan.

Zomernieuws vanuit de jeugdcathechese

Georganiseerd vanuit de heilig Hartkerk in Maarssen.
Ook de kinderen van de Verrijzenisgemeenschap zijn van harte welkom

Beste ouders,

We hopen dat de kinderen en jullie van hen heerlijk genoten hebben van de meivakantie. Aanstaande vrijdag 17 mei starten de tieners om 17:00 uur met koken, om 18:00 uur mogen alle kinderen bij ons aan tafel gaan. Om 19:15 start de jeugd- en tienercatchese. Het thema is dit keer Bijbel Basics. We sluiten om 20:15 uur af met wat limonade.

Op zaterdag 25 mei hebben we een sportief christelijk evenement. We hebben diverse kerken uitgenodigd voor een beachvolleybal toernooi voor alle kinderen van 10 tot 15 jaar. Natuurlijk willen we ook met ons eigen team meedoen. Wie maakt zijn kinderen enthousiast? Wij doen vrijdag nóg een poging. Jullie zijn als supporters maar ook als scheidsrechters van harte welkom op Sportpark Zuilen.

Vrijdag 7 juni: jeugdcatechese (met diner). Zuster Eustophkia is deze dag helaas verhinderd. We zoeken nog een ouder voor begeleiding van deze avond (4-ogen beleid). We zetten een leuk spel uit voor de oudsten, waarbij de tieners weer nieuwe kennis over, dit keer, de apostelen opdoen.

Vrijdag 5 juli verplaatsen we naar zaterdagmiddag 6 juli. We willen het jaar leuk afsluiten en gaan nog kiezen uit wat leuke ideeën; Save the date!! Hier willen de kinderen bij zijn.

Zaterdagmiddag 7 september, het is echt nog heel ver weg, trappen we het nieuwe seizoen weer af met een leuke groepsactiviteit. Hierna zullen we ook het jaarprogramma bekend maken.

Vriendelijke groet,
namens Reina en zuster Eustokhia,
Gerrie en Esther
(communicatie en uitjes)

Meditatie

Stilte is de basis voor een leven met aandacht
De meditatiegroep komt in stilte bij elkaar op maandag 27 mei, en maandag 3 en 17 juni.
Locatie: het kerkcentrum van de Verrijzenisgemeenschap, Reigerskamp 611.
Tijd: 20:00 – 21:15 uur (deur is open om 19:45).
We hopen u een keer op genoemde avonden ‘in stilte’ te mogen begroeten.
Meer informatie: stuur een e-mail naar Monique Kaldenbach of bel naar tel.nr. 06-30587173.

Extra minicollege op donderdag 30 mei door Gied ten Berge

Europa een katholiek, christelijk en humanistisch vredesproject?

Wij zijn blij dat Gied ten Berge, socioloog en theoloog vanuit zijn 35 ervaring bij de Vredesbeweging IKV en PAX Christi in dit extra college met ons wil ingaan op actuele vragen van oorlog en vrede en van democratie en gerechtigheid in Europa.
Dat vraagt continu om extra bewustwording. Juist nu in aanloop naar de Europese verkiezingen van begin juni. Daar zal het in dit college over gaan.De nabespreking van dit college zal plaats vinden aan de hand van een aantal vragen:

 • Wat betekent Europa in jouw eigen leven? Voel je je alleen thuis in Nederland of ook elders in Europa?
 • Wat hebben Europa, oorlog en vrede met elkaar te maken? Ervaar je Europa als een ‘vredesproject’ zoals de oprichters het zagen? Wordt dit vredesproject bedreigd? Wat moet het antwoord zijn?
 • Wat hebben Europa en democratie met elkaar te maken? Is voor jou Europa meer dan een economisch project? Staat de democratie onder druk?
 • Wat kunnen kerken betekenen om positief na te denken over de toekomst van Europa?

Het college start om 20:00 uur, duurt ongeveer een half uur en wordt gehouden op donderdag 30 mei in de Verrijzeniskerk Reigerskamp 611 Maarsenbroek. Het nagesprek duurt tot uiterlijk 21:30 uur.
Het college wordt rechtstreeks uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. U kunt hier de colleges ook op een later tijdstip bekijken.

U bent van harte welkom.
Bob Smits

Vieringen

Komende vieringen:

 • Zondag 19 mei om 10:00 uur:
  PINKSTEREN; Hans Boerkamp gaat voor in een Woord- en Communieviering, met koor Moea o.l.v. Dorie van Wegen en Toko Tsuchiya aan de piano*
 • Zondag 26 mei om 10:00 uur:
  Pastoor Huisintveld gaat voor in een Eucharistieviering, met Ernest Loe als cantor en Marjan Eijpe aan de piano*
 • Zondag 2 juni om 10:00 uur:
  Hans Boerkamp gaat voor in een Woord- en Liedviering waarin Marianne Broeke haar verhaal vertelt, met koor Moea o.l.v. Dorie van Wegen en Toko Tsuchiya aan de piano*

* wijzigingen voorbehouden

Handige linkjes:

De vieringen van Maarssen-Dorp (Heilig Hartkerk) zijn te volgen via RTV Stichtse Vecht. Bij Ziggo op kanaal 44 en bij KPN op kanaal 1332. De vieringen beginnen om 10:00 uur.

Op alle zondagen is om 10:00 uur op NPO 2 een live eucharistieviering te volgen.

 • Zondag 19 mei (Pinksteren) is er om 11:00 uur een Eurovisieviering vanuit de St. Lambertusbasiliek in Hengelo
 • Zondag 26 mei komt de viering (weer gewoon om 10:00 uur) vanuit de H. Johannes de Doperkerk in Mijdrecht; onze pastoor Ronald den Hartog zal voorgaan
 • Zondag 2 juni komt de viering vanuit de St. Joriskerk in Eindhoven
Pinksteractie 2024
Het thema is ‘Geloven in de ander. Ieder mens telt mee’. Want door te geloven in de ander creëren we een sfeer van vertrouwen en respect. En het idee dat ieder mens meetelt herinnert ons eraan dat we er moeten zijn voor de meest kwetsbaren.
QR-code Pinksteractie WMN 2024
Onze missionarissen en missionair werkers zetten zich belangeloos in voor een wereld waarin iedereen gelijke kansen in zijn leven krijgt. Maar alleen met úw steun kunnen zij hun prachtige werk blijven doen.
IBAN: NL30 RABO 0171 2111 11
t.n.v. Week Nederlandse Missionaris, Den Haag
Of scan de QR-code die hiernaast is afgebeeld.
OR-code
Een gift voor onze eigen Verrijzenisgemeenschap kunt u doen tijdens de collecte in de viering. Maar u kunt uw bijdrage ook overmaken:
IBAN: NL31 RABO 0340 1423 16
t.n.v. RK St. Jan de Doper – Maarssenbroek
Of scan de QR-code die hiernaast is afgebeeld.
Zou u indien mogelijk aan willen geven welk deel van uw gift voor onderhoud van het kerkgebouw is bestemd en welk deel voor pastorale doeleinden?
Dank voor uw bijdrage!Bij de ingang van de kerk kunt u producten geven in de mand voor de Voedselbank.De vitrine van de Wereldwinkel staat daar ook. Door te wereldwinkelen laat je zien dat je over de grenzen heen kijkt.

Agenda

De openingsdagen en -tijden van het secretariaat vindt u onderaan deze nieuwsbrief

Repetitie koren:

 • Gelegenheidskoor: elke tweede maandag van de maand 13:30 – 14:30 uur
 • Moea: elke woensdag 19:45 – 21:30 uur
 • Ancora: op donderdag in de oneven weken 19:45 – 21:45 uur

Elke woensdag is er van 10:00 tot 12:00 uur een ontmoetingsochtend, de verdeling over de maand is als volgt:

     Elke eerste woensdag: Thema-ochtend
     Elke tweede woensdag: Spelletjesochtend
     Elke derde woensdag: Midweekviering en koffie drinken
     Elke vierde (en evt. vijfde) woensdag: Creatieve ochtend en spelletjes

Andere activiteiten:
Klik hier om verder vooruit te kijken in het activiteitenrooster

datum  tijd  activiteit
WEEK 21
 di. 21 mei  18:30 – 21:30  Alzheimercafé
WEEK 22
 ma. 27 mei  19:30 – 21:30  Maarssenbroek 50 jaar
 19:45 – 21:30  Meditatie
 di. 28 mei  19:00 – 22:00  Kaldenbach Uitvaartzorg
 20:00  Verrijzenisteam
 do. 30 mei  20:00 – 21:00  Minicollege
WEEK 23
 ma. 3 jun.  19:45 – 21:30  Meditatie
 do. 6 jun.  06:12 – 24:00  Europese Verkiezingen
 vr. 7 jun.  10:00 – 12:00  Seniorengroep

Contactgegevens Secretariaat

Geopend*:

 • maandag van 9:00 tot 10:30 uur
 • dinsdag, woensdag en vrijdag van 9:15 tot 11:15 uur

Reigerskamp 611
3607 JK Maarssenbroek
tel. 0346-571111

*Tijdens schoolvakanties is het secretariaat gesloten.