MB ziekenzondag

Op zondag ? september 2022 is het Nationale Ziekendag, een initiatief dat de Zonnebloem in 1974 gestart is om mensen bewust te maken van de zieken en mensen met een lichamelijke beperking in hun eigen leefomgeving. En om contact en integratie tussen zieken en mensen met een lichamelijke beperking en hun ‘gezonde’ omgeving te bevorderen.

De Verrijzenisgemeenschap en De Zonnebloem willen we u van harte uitnodigen om deze dag met ons te vieren in de Verrijzeniskerk, Reigerskamp 611, 3607 JK Maarssenbroek.
De dag bestaat uit drie onderdelen, u kunt aan alle onderdelen meedoen of aan één of twee, net zoals u wilt of binnen uw mogelijkheden en belangstelling ligt.

De dagindeling is als volgt:
1. <strong>10.00 uur Eucharistieviering</strong>
met mogelijkheid om de ziekenzalving te ontvangen. Voorganger is pastoor G. Griffioen. Aansluitend aan de viering wordt er gezamenlijk koffie gedronken.
2. <strong>12.30 uur Lunch</strong>
Er wordt gezorgd voor lekkere broodjes, en natuurlijk kunt u daarbij dan koffie, thee, melk of iets anders drinken.
3. <strong>13.30 uur Gezellige middag</strong>
Voor de liefhebbers nog weer koffie of thee met iets lekkers, een drankje en een hapje. U kunt dan ook genieten van een optreden van Wout Nijland en co.
De middag eindigt om ca. 15.30 uur.

Wanneer u één of meer onderdelen van deze dag wilt bijwonen, dan verzoeken we u vriendelijk om u uiterlijk 30 augustus telefonisch aan te melden bij Corrie van Os, Afra Rijkes of Alie Bisschop en daarbij aan te geven bij welke onderdelen u aanwezig wilt zijn. Mocht vervoer naar de kerk voor u een probleem zijn, dan is er de mogelijkheid dat u opgehaald en thuisgebracht wordt.

<strong>N.B. de viering en de overige activiteiten zijn niet alleen voor de mensen die de ziekenzalving ontvangen en hun familie. Ook als u geen uitnodiging hebt ontvangen betekent dat, dat u van harte welkom bent! We hopen juist dat er zoveel mogelijk mensen aanwezig zullen zijn!</strong>

Wilt u meer informatie over de ziekenzalving dan kunt u contact opnemen met Marlies de Meij, telefoon 0346 – 561335.
Er is ook een video Bewust Katholiek: De Ziekenzalving , op youtube te vinden. Het filmpje gaat in op de vraag wat iemand kan verwachten van de Kerk bij ziekte: wat de ziekenzalving is en wanneer iemand het sacrament kan ontvangen.  en u kunt het vinden op de website   van bewustkatholiek sacramenten .

Wij hopen op een goede en ook gezellige dag.

Met vriendelijke groeten
Namens de Verrijzenisgemeenschap en De Zonnebloem,

Corrie van Os
Tel. 0346-241014

Afra Rijkes
Tel. 06 – 12183583

Alie Bisschop
Tel. 0346-555886
06-42812303