Lijden

Hebreeën 5: 8: “Hoewel Hij Gods Zoon was, heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd.”

Eén van de belangrijkste vragen die we als mensen hebben gaat over het lijden. Waarom is er zoveel lijden en wat is het doel er van? Er is een boekje met de titel: “Als het kwaad goede mensen treft.” Daarin wordt op deze vraag ingegaan. Een vraag waar geen echt antwoord op is, althans niet een allesomvattend antwoord dat de pijn wegneemt. Wat leert bovenstaande zin? Dat God zelf het lijden niet vermijdt, ondanks dat Hij de Schepper is van alles. Blijkbaar heeft lijden een doel om ons iets te leren of overkomen dingen ons die onvermijdbaar zijn. Alle mensen sterven en worden nabestaanden getroffen door verlies en eenzaamheid. Soms gebeurt dat heel erg jong, soms wanneer men oud is, maar het verlies is pijnlijk.

Er zijn mensen die in een ongezond lichaam worden geboren. Of zich dat nu direct uit of op latere leeftijd. Het kan een groot lijden zijn. Dan hebben we het nog niet gehad over de mensen die door menselijke handelingen onderdrukt, vervolgd en vermoord worden of honger lijden omdat ze op de “verkeerde” plek wonen. Als gelovigen hebben wij hierop geen antwoord, anders dan dat Jezus ook die weg is gegaan van lijden en verdriet. Hij heeft echter laten zien dat we zullen opstaan uit deze ellende en dat onze tranen van onze ogen worden gewist en dat alles wat in liefde is gedaan, eeuwig zal blijven bestaan. En Hij heeft ons laten zien hoe we met elkaar horen om te gaan, zodat het lijden en verdriet samen wordt gedragen en waar mogelijk wordt verminderd of wordt weggenomen.