Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua

Vieringen
Voor een overzicht van alle vieringen in de parochie; zie bij vieringen.

Locatieraad

Voorzitter:
Ronald Wieman
 0297-593291

Secretaris:
Vacature

Penningmeester:
Adri Rijnbeek
0297-593377

Onderhoud gebouwen:
Ben Rademaker
0297-593289
 

Pastoraatsgroep

Liturgie:
Fons Stolwijk
 0297-593501

Gemeenschaps opbouw:
Mary van Schie
  06-54247291

Catechese:
Cilia Bruinsma
 0297-548614

Diaconie:
Ronald Wieman
0297-593291