md-actueel

41 posts

Kerkproeverij 3 december

“Een open en enthousiaste geloofsgemeenschap waar iedereen welkom is en zichzelf mag zijn.”
Dat zijn wij met zijn allen. Op 3 december , zondag van de 1e Advent, willen we daar extra
aandacht aan geven. We vragen je om iemand mee naar de kerk
te nemen.

Missiezondag

Missiezondag 22 oktober
Aanstaande zondag vieren wij wereldwijd Missiezondag. Wij vieren onze solidariteit met elkaar in gebed en in financiële ondersteuning.

spelmiddag

Vanuit de kinderwoorddienst komt er weer een spelmiddag in de kerk. 7 oktober a.s. Voor kinderen van 6-12 jaar.  
Meld je aan voor 3 okt. bij:

Afscheid Even Thuis

Op maandag 4 september was het zover. De laatste bijeenkomst van Even Thuis. Na 5,5 jaar elke 1e maandag van de maand het parochiehuis veranderd te hebben in een huiskamer van ontmoeting, in de gelegenheid om even je verhaal persoonlijk te doen, in een maaltijd van delen, hebben we met alle mensen die ooit geweest zijn, Even Thuis afgesloten.

Bijeenkomst Werkgroepen

Op zaterdag 9 september was er in het parochiehuis een bijeenkomst van de coördinatoren van de werkgroepen. Als Welkom team wilden we, op weg naar meer onderlinge verbinding en groei naar een familie van gelovigen, de coördinatoren elkaar laten ontmoeten en uitwisselen wat voor activiteiten er zoal plaatsvinden

Ariëns herdenking Enschede

De jaarlijkse Ariënsgedachtenis-viering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 19 november a.s.
Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de Sint Jacobus de Meerderekerk aan de Oude Markt 1 te Enschede. Aanvang 11.00 uur.

Donderdagavond 21 september is de eerste bijeenkomst van 19.30 tot 21.00 uur in het parochiehuis in Maarssen. Van harte welkom als je tussen de 16/18 en 30 jaar oud bent.

Jeugdcatechese start weer

Op vrijdag 8 september starten we dit schooljaar weer met Catechese. Deze keer in 2 leeftijdsgroepen: 6 t/m 10 jaar en 10 t/m 15 jaar. Komen jullie ook? De bijeenkomst is in het parochiehuis van de Heilig Hart Kerk, Breedstraat 1 in Maarssen. Wees welkom!

Parochiële Gesprekstafel

Als parochie willen we mensen met elkaar in gesprek brengen over belangrijke zaken in het leven. We denken dat de parochie de opdracht heeft een plaats te zijn waar vragen die er toe doen, kunnen worden besproken. Dit initiatief brengt mensen bij elkaar die samen zoeken naar wat het dagelijks leven de moeite waard en mooi maakt. Iedereen is welkom.

landelijke misdienaarsdag

Wat een geweldige dag wat het op 13 mei j.l. Samen met zovele misdienaars en acolieten in Kevelaer op de eerste landelijke misdienaarsdag van het bisdom!