md-actueel

41 posts

Gezinsviering 14 april

Op 14 april is er weer een gezinsviering in Maarssen, met pastor ten Klooster. Van harte welkom

Bijeenkomst Jongeren St Jan

Op maandag 11 maart komen we als Jongeren van St Jan om 19.30 uur weer bijeen in het parochiehuis aan de Breedstraat 1 in Maarssen. We gaan dan met elkaar op zoek naar wat belangrijk is in het leven. Deze keer gaan we het hebben over je naaste lief hebben als jezelf en dat verbinden we met de 40-dagentijd.

Huis Paaskaars

In verschillende locaties in onze parochie is er sinds enige jaren de mogelijkheid om een huispaaskaars te bestellen. We bieden nu dit mooie initiatief ook aan in onze geloofsgemeenschap.

nieuwe klepels

Hoort u ook elke zondagochtend de 3 grote klokken vanuit de toren van onze H.Hart kerk hun prachtige klanken over het dorp verspreiden, om mensen naar de mis te verlokken? Of hoe zij anders door de week vrolijk een bruiloft aankondigen of met één enkele zware klok de stemming rondom bij een begrafenis bepalen? Het is prachtig en hoort helemaal bij het dorp. Hoe jammer zou het zijn als dit zou eindigen?

nieuwjaars-concert

Zondagmiddag, 21 januari a.s. geeft Carol Ruiz, samen met jonge talenten, een nieuwjaars-concert.
Aanvang: 1500 uur.
Locatie: Heilig Hart kerk, Breedstraat 3, Maarssen

Oecumene week van gebed

De week van gebed voor eenheid van christenen begint traditioneel met een oecumenische
viering. Deze zal plaatsvinden op zondag 21 januari 2024, in de Kerk in Tienhoven om 10 uur.
Zondag 21 januari zal er dus geen viering zijn in onze HHart kerk.

kerst met jongerenkoor

Eigentijdse kerstvertelling met ons Jongerenkoor Ariënza! 22 december a.s. vanaf 20.00 uur
Toegang gratis !

Lichtjesavond Maarssen

A.s. vrijdag avond, 15 dec.  vanaf 18.30 uur, Heilig Hart kerk, Maarssen: Lichtjesavond !

pelgrimage 2024

Wie durft het aan? Wie gaat er mee op pelgrimage in 2024 naar het Karmelietenklooster in Boxmeer? De pelgrimage is van Hemelvaartsdag 9 mei tot zaterdag 11 mei. Een Karmelietenklooster, de orde waar Titus Brandsma bij hoort. Wat zullen we in het gedachte goed van Titus Brandsma ontdekken en wat betekent dat voor ons leven?

Kinderwoorddienst in Advent

Tijdens de Advent is er elke week een kinderwoorddienst in Maarssen. Alle kinderen (6-12) van harte welkom