md-actueel

24 posts

landelijke misdienaarsdag

Wat een geweldige dag wat het op 13 mei j.l. Samen met zovele misdienaars en acolieten in Kevelaer op de eerste landelijke misdienaarsdag van het bisdom!

Arienslezing 2023

De jaarlijkse Ariëns Lezing wordt dit jaar gehouden op donderdagmiddag 15 juni a.s. in de Universiteitsbibliotheek te Nijmegen. Ton Crijnen zal spreken over […]

Behoeften

Romeinen 8: 9a: “Maar uw bestaan wordt niet beheerst door het vlees, doch door de Geest, omdat […]

Verzoening

Efeze 5: 12 en 13: “Wat deze lieden in het geheim doen is te schandelijk om ook […]

Andere wang

Romeinen 5: 8: “God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons is […]

Roeping

2 Timotheüs 1: 8b-9: “Draag uw deel in het lijden voor het evangelie, door de kracht van […]

Redding

Romeinen 5: 18 en 19: “Dit betekent: één fout leidde tot veroordeling van allen, maar één goede […]