Catechese

Kindernevendienst

De Kindernevendienst heeft ten doel de evangelielezing van de zondag op een begrijpelijke manier en met een boodschap over te brengen aan de aanwezige kinderen (4- tot 12-jarigen). De kindernevendiensten worden op projectbasis gehouden tijdens viering, op bijzondere dagen, zoals Palmpasen, Pinksteren e.d. Dikwijls wordt de kindernevendienst gehouden tijdens oecumenische vieringen. Zie voor aankondiging ‘Los’bandig.

Catechesegroep

Verzorgt diverse projecten ter voorbereiding op o.a. eerste H. Communie en H. Vormsel. Deze voorbereidingen vinden gezamenlijk plaats met enkele andere geloofsgemeenschappen.

Gespreksgroepen

Op projectbasis vinden er in de parochie regelmatig diverse catechesebijeenkomsten plaats. Onderwerp, locatie en plaats worden ruim van te voren bekendgemaakt in de Nieuwsbrief van de parochie, te vinden onder de knop Maandagenda en op de website van de parochie: www.stjandedoper-vechtenvenen.nl of in ‘Los’bandig/ONE.