Synodale proces

“Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn?”. Die vraag wordt aan parochies voorgelegd vanwege de tweede fase voor de Bisschoppensynode over synodaliteit.

Op de website van het Aartsbisdom staat meer informatie hierover: https://www.aartsbisdom.nl/landelijke-handreiking-voor-synodale-gesprekken/

Op de website van Katholiek Leven staan 2 video’s over dit onderwerp: https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/twee-video-s-voor-synodale-gesprekken