Jos van Os

Jos van Os

In 1957 ben ik geboren hartje Amsterdam, aan de Keizersgracht drie hoog achter; ik ben het vijfde kind van een nog traditioneel r.k. gezin met uiteindelijk acht kinderen.
Na mijn gymnasiumopleiding studeerde ik theologie aan de KTUA, in die jaren aan dezelfde Keizersgracht!
In januari 1985 behaalde ik mijn doctoraal theologie. Inmiddels had de bisschop van Haarlem, mgr. Bomers, mij per 1 oktober 1984 aangesteld als pastoraalwerker in de regio Hoorn, voor de dorpen Zwaag, Zwaagdijk-West en (later) Westerblokker. Begin 1990 volgde mijn aanstelling door kardinaal Simonis binnen het team van de Jozefparochies van Achterveld en Leusden. Van december 1997 tot april 2008 werkte ik in de regio Veluwe West, de samenwerkende parochies van Ermelo (waar ik ook woonde), Putten, Nijkerk en Barneveld-Voorthuizen. In 2005 moesten de parochies al in groter verband gaan werken, Veluwe West werd Veluwe Vallei, erbij kwamen Hoevelaken en … Achterveld en Leusden! Toen voerde het aartsbisdom ook het zogeheten geprofileerd werken in en koos ik voor het profiel catechese. Weliswaar voel(de) ik me allround-pastor en gaan ook de andere taakvelden mij ter harte. Toch ben ik graag op zoek naar wat ons blijvend bezielen kan: bijbelse, spirituele en kerkelijke verdieping zijn voor levend geloven onmisbare bronnen. Per 1 mei 2008 ben ik door mgr. Eijk, de nieuw aangetreden aartsbisschop van Utrecht, binnen hetzelfde profiel catechese benoemd voor de parochies hier, Vecht & Venen.
Omdat ik uit milieu-overwegingen graag fiets heb ik een woonplek gezocht en gevonden in het hart van dit werkgebied, in Breukelen.
Het is wel breed, werken voor/in zoveel parochieplekken tegelijk, het daagt mij ook uit. Op mijn beurt hoop ik dat het ons als beroepskrachten en eigenlijk ons allen als eigentijdse gelovigen lukken mag elkaar uit te dagen en mee te nemen in de stroom van eeuwen: het getuigenis van God die ís, ons tegemoet gekomen in Christus en ons blijvend nabij in het vuur en de geloofskracht die wij heilige Geest mogen noemen. Met elkaar, met christenen van zusterkerken in de oecumene, ja met allen van goede wil geloof ik in toekomst, wegen om te gaan, houvast en vertrouwen!

 0346 – 21 58 66