Toewijding

1 Korintiërs 7: 35: “Dit alles zeg ik tot uw eigen bestwil, niet om uw vrijheid aan banden te leggen; het gaat mij alleen om de eerbaarheid en een onverdeelde toewijding aan de Heer.”

Paulus gaf zijn hele leven aan het volgen van Jezus. Alles stond in het teken van zijn trouw aan de Heer. Hij hoopt dat zijn volgelingen dat ook doen. Wij kennen dat ook wel. De pastoor heeft zijn leven aan het dienen van Jezus gegeven en wij hoeven dat dan niet. Is dat zo of kun je God helemaal dienen en toch getrouwd zijn, een gezin en een baan hebben? Ja, dat kan, want een overdeelde toewijding aan de Heer zit niet in een mogelijk priesterschap of dat je non bent. Het zit in je hart, waar je besluit God te volgen en je leven aan Hem toe te wijden. Dat doe je door alles wat je wilt, onderneemt en doet aan Hem te vertellen en zijn zegen daarover vraagt. Dan ga je op pad en doe je de dagelijkse dingen en daarmee eer je God en je naaste.

Wellicht denken wij dat onverdeelde aandacht aan God betekent de hele dag op je knieën zitten. Jezus is daarin ons voorbeeld. Hij trok zich terug om te bidden en ging dan op weg en ontmoette mensen, sprak met ze, at met ze en zo kwam zijn onverdeelde toewijding aan God tot leven. Nu wij nog. In de ochtend je dag aan God toewijden en dan op weg om die toewijding uit te drukken in je werk en de omgang met je naaste.