Over ons

Onze geloofsgemeenschap HH. Ludgerus is gesitueerd aan de rand van het dorp Loenen aan de Vecht. Onze geloofsgemeenschap staat open voor iedereen die verdieping, verlichting en ontmoeting zoekt. Het koffie drinken na de viering wordt door iedereen ervaren als een vaste waarde. Deze vorm van ontmoeten heeft er aan bijgedragen dat er onder degene die de wekelijkse vieringen mee beleven een hechte band is ontstaan, waarin lief en leed met elkaar gedeeld wordt. Een keer in de maand bidden wij het rozenhoedje.

Gasten die onze vieringen en aansluitende ontmoeting meemaken worden altijd gevraagd een kopje koffie mee te drinken en zij worden betrokken in een of ander gesprek. Deze gastvrijheid wordt zeer gewaardeerd.

De bijdrage van het koor aan de vieringen kleuren de vieringen. Als geloofsgemeenschap zijn wij erg trots op onze vrijwilligers. Daarnaast zijn wij actief in de raad van kerken en dragen wij ons steentje bij aan de gezamenlijke vieringen met de andere geloofsgemeenschappen uit ons mooie dorp.