Liturgie

Liturgie is het samenkomen van gelovigen rond de Heer, om het leven te vieren in woord en gebaar, om zo op mysterievolle wijze God en elkaar te ontmoeten.

Binnen de vier profielen van het pastoraat neemt liturgie een beeldbepalende plaats in. Voor veel parochianen vormt de liturgie het eerste en vaak ook enige contact met de parochiekerk. Maar dat betekent niet dat liturgie in de parochie op zichzelf staat. Integendeel, idealiter is liturgie een gebeurtenis waarin aandacht is voor geloofsverdieping, voor diaconie, voor opbouw van de gemeenschap en de pastorale dimensie van dit geheel.

De eerste christelijke gemeenschappen waren reeds missionair; hun missionair handelen werd gevoed door het ‘ijverig breken van het brood en het gebed’ (Handelingen 2,42). Nog steeds is liturgie één van de mogelijkheden om het geloof te vieren en het geloof door te geven.

Het kan een uiting zijn van vitaliteit, van meegroeien in de tijd maar evenzeer het geven van beeldende rituelen en woordloze antwoorden in een tijdsgewricht, waarin aan de dwang tot communicatie niet te ontkomen valt.

Binnen dit profiel zijn verreweg de meeste vrijwilligers actief, denk aan de koren, kosters, misdienaars, lectoren, verzorgers van de bloemen en andere vrijwilligers die helpen om de vieringen mogelijk te maken.


 

Prioriteiten uit pastoraal beleidsplan voor het profiel Liturgie:

  • Benadrukken van het mysterie dat wij vieren.
  • Het concrete leven verwoorden en vieren in verstaanbare taal.
  • Aanbieden van verschillende vormen van vieren.
  • Werken aan het gezamenlijk vieren van de sacramenten.