Kerkradio

Kerkwebradio in de parochie, op het Internet en uw kerk thuis

 Wat is kerkwebradio? logo-web-kerkradio

Kerkwebradio is de hedendaagse versie van de voormalige ‘kerktelefoon’. Kerkwebradio zorgt ervoor dat kerkdiensten ook thuis ‘live’ te beluisteren zijn. Voor deze nieuwe naam is gekozen omdat de uitzendingen tegenwoordig niet meer via de telefoonlijn worden verstuurd, maar via het Internet. De luisteraar legt de verbinding via een computer aangesloten op het Internet of krijgt een speciale ontvanger (internetradio), die via het Internet automatisch verbinding maakt met de kerkzender van zijn of haar keuze. De luisteraar kan een dienst beluisteren op het moment van uitzending zelf of op een later tijdstip een archief afspelen.

  Werking

Het geluid van de kerkdienst dient als ingangssignaal voor de kerkwebradiozender.
Die maakt er een gecomprimeerd MP3-signaal van, geschikt voor transport over het Internet naar de zogenoemde ‘service provider’. Deze zorgt voor de distributie via het Internet. Luisteraars, waar ook ter wereld, kunnen ‘inloggen’ ofwel afstemmen op de zender van de service provider. Daarvoor worden plug&play kerkradio-ontvangers geleverd. Voor de verbinding met het Internet moet de luisteraar beschikken over een standaard telefoonlijn, ADSL of kabelinternet. De gebruiksvriendelijke internetradio stemt automatisch op de gewenste kerkdienst af en zet het MP3-signaal om in een standaard analoog signaal, dat via de ingebouwde luidspreker kan worden beluisterd.

  Welke Locaties?

Op dit moment zijn aangesloten op kerkwebradio de locaties:
Kockengen
Loenen
Mijdrecht/Wilnis
Vinkeveen/Waverveen
De vieringen in de locaties zijn te beluisteren via het Internet. Dit geldt niet alleen voor de reguliere vieringen. Ook huwelijksvieringen, avondwakes en uitvaartdiensten zijn hier te beluisteren. Familieleden en andere belangstellenden die veraf wonen (bijv. in het buitenland) kunnen er dan toch ‘bij’ zijn. In geval van trouw- en rouwdiensten wordt vooraf aan de familie toestemming voor uitzending gevraagd. Alleen de uitzending van kerkdiensten is gegarandeerd (behoudens technische problemen) en daarvoor is de Kerkradio ook bedoeld. De opnamen beginnen ca. 2 minuten voor aanvang van de dienst en blijven een aantal weken na de datum nog te beluisteren en te downloaden. Alleen de datum van de dienst en het tijdstip worden vermeld.

  Wat moet u doen?

   Voor rechtstreeks meeluisteren en archieven afspelen via Internet.
Met uw computer kunt u de kerkwebradio via de website van Kerkomroep bereiken.
Ga naar de website: www.kerkomroep.nl
Klik in het landkaartje op “de provincie Utrecht”
Selecteer de gewenste kerk en luister naar de actuele dienst of kies een archief om terug te luisteren. Let op de datum.
Klik op het pijltje onder ‘afspelen’.
De rest wijst zich in principe vanzelf.
N.B. Als u voor de eerste keer een dienst wilt beluisteren, wordt gevraagd een ActiveX besturingselement te installeren. Dit kunt u veilig doen en gaat heel snel. Daarna komt meteen het geluid.

   Voor rechtstreeks meeluisteren en archieven afspelen via de telefoon.
Inlichtingen over een kerktelefoonaansluiting kunt u verkrijgen via uw eigen locatiesecretariaat.

 Tenslotte

Om het verhaal compleet te maken kan worden vermeld dat er nog een ander syteem in zwang is in de parochie, In Abcoude wordt gebruik gemaakt van ‘kerkradio via de ether’. Hierbij kan met een radio een dienst worden gevolgd die met een zender op de kerktoren wordt rondgestraald.