Geloofsgemeenschappen

Onze parochie bestaat uit negen geloofsgemeenschappen.
Elke geloofsgemeenschap heeft een eigen pastoraatgroep, locatieraad, secretariaat en eigen vieringen in een eigen kerkgebouw.

Hoewel er lokaal wordt gevierd, vindt er veel afstemming plaats tussen de geloofsgemeenschappen en wordt er veel samengewerkt. Op het gebied van voorbereiding voor de Eerste Communie en Heilig Vormsel, maar ook op het gebied van uitvaarten en rouwverwerking.