Geloofsgemeenschap: - Parochie -

102 posts

Cantorcursus

Cantorcursus binnen ons bisdom In de afgelopen jaren, en vooral het afgelopen jaar, is de functie van […]

Zingende jeugd is slimmer!

Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- […]

Beperkte verruiming per 29 april voor grote kerkgebouwen

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn.

Uitnodiging dauwtrappen (coronaproof)

Het inspiratieteam organiseert op Hemelvaartsdag als vanouds Dauwtrappen.

Het inspiratieteam organiseert op Hemelvaartsdag als vanouds Dauwtrappen. We hebben 2 routes die beginnen en eindigen bij de H.Hart kerk in Maarssen. We wandelen “corona-proof” in tweetallen. Starten kan vanaf 06.00 uur voor een lange route van ongeveer 2 ½ uur wandelen en vanaf 07.00 uur voor een korte route van ongeveer 1 ½ uur wandelen.

Om nooit te vergeten

Een film met vier persoonlijke verhalen van bewoners uit Abcoude en Baambrugge tijdens de 2e Wereldoorlog.