Geloofsgemeenschap: Maarssen

103 posts

Behoeften

Romeinen 8: 9a: “Maar uw bestaan wordt niet beheerst door het vlees, doch door de Geest, omdat […]

Verzoening

Efeze 5: 12 en 13: “Wat deze lieden in het geheim doen is te schandelijk om ook […]

Andere wang

Romeinen 5: 8: “God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons is […]

Roeping

2 Timotheüs 1: 8b-9: “Draag uw deel in het lijden voor het evangelie, door de kracht van […]

Redding

Romeinen 5: 18 en 19: “Dit betekent: één fout leidde tot veroordeling van allen, maar één goede […]

Tempel van God

1 Korintiërs 3: 16: “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van […]