Geloofsgemeenschap: Maarssen

150 posts

Donderdagavond 21 september is de eerste bijeenkomst van 19.30 tot 21.00 uur in het parochiehuis in Maarssen. Van harte welkom als je tussen de 16/18 en 30 jaar oud bent.

Leven voor de Heer

Romeinen 14: 7 en 8: “Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf alleen.  […]

Liefde en wet

Romeinen 13: 10: “De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde vervult de gehele wet.” Wij […]

Anders mens zijn

Romeinen 12: 2: “Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe […]

Jeugdcatechese start weer

Op vrijdag 8 september starten we dit schooljaar weer met Catechese. Deze keer in 2 leeftijdsgroepen: 6 t/m 10 jaar en 10 t/m 15 jaar. Komen jullie ook? De bijeenkomst is in het parochiehuis van de Heilig Hart Kerk, Breedstraat 1 in Maarssen. Wees welkom!

Gods wegen

Begrijpen wij iets van God? Paulus geeft aan dat we niets begrijpen van God. Ook diep gelovigen moeten op veel vragen het antwoord schuldig blijven. Met bepaalde voorstellingen kunnen we soms iets uitdrukken of in de buurt van een begrijpen komen. Toch blijft dat onvoldoende…

Wie ben je?

Romeinen 11: 29: “Want God kent geen berouw over zijn genadegaven noch over zijn roeping.” Misschien vind […]

leren geven

Soms wil je iemand vastgrijpen en hem/haar toeschreeuwen: “Luister toch en begrijp het!” Je wilt dat omdat je iemand een verkeerde weg op ziet gaan, de persoon ongelukkig ziet en je de oplossing weet, maar de ander pakt het niet op. Zoiets moet Paulus ook gevoeld hebben bij zijn broeders uit de Joden die het evangelie maar niet konden of wilden begrijpen en ermee verder gingen.

Kloppen

Wat is een betrouwbaar getuigenis? In onze tijd van heel veel nepnieuws of gemanipuleerd nieuws voor eigen doeleinden, is het moeilijk te geloven dat wat er in de Bijbel is geschreven, uit een betrouwbare bron komt. Zo lang geleden en niet direct opgeschreven, de evangeliën lijken elkaar soms tegen te spreken of op zijn minst geven ze een andere kijk op de zaak.

Raadsbesluit

Jezus is ons grote voorbeeld. Hoewel Hij precies deed wat God van hem vroeg, eindigt zijn leven in de dood aan het kruis, als een misdadiger. En toch was dit tot heil van Hem en van ons allemaal.