Father Dave

Ik ben Dave Capucao, 54 jaar oud, priester van het bisdom Infanta, Filippijnen. u kunt mij ‘pastor Dave’ of ‘Father Dave’ noemen. In mijn vorige parochie in Nederland (Sint Ludger in de Achterhoek) herinneren ze zich mij als ‘het kleine pastortje’ en de ‘uitzendkracht’.

Na mijn priesterwijding op 3 oktober 1994, ben ik meteen benoemd als bouwpastoor van een dorpsparochie in een heel arm gebied van de provincie Aurora. Daar was ik zes jaar lang pastoor. In het jaar 2000 ben ik door mijn bisschop naar Nederland gezonden, om te studeren aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, nu Radbouw Universiteit. Daar heb ik in 2002 een master in ‘Intercultural and Interrelgious Theology’ afgerond. Van 2002 tot 2006 werkte ik als junior onderzoeker aan de faculteit theologie van deze universiteit. Toen startte ik mijn proefschrift over ‘Religie en Etnocentrisme’. Dat heb ik in 2009 verdedigd.

Intussen begon ik vanaf 2006 als pastor in Nederland ook parochiewerk te doen. ik moest eerst de Nederlandse taal leren en ook een rijbewijs halen. Het jaar daarna kreeg ik een benoeming als lid van het pastoraal team van de parochie Sint Ludger in de omgeving van Lichtenvoorde, Winterswijk. Op 2 oktober 2011 nam ik afscheid van de parochie en keerde ik terug naar mijn geboorteland. Ik ben sindsdien rector van het seminarie. Bovendien geef ik les aan verschillende universiteiten en theologische scholen. Als hobby hou ik van schilderen, lezen en het planten van bomen.

Op 3 oktober jl. vierde ik mijn 25-jarig priesterjubileum. In het komende jaar mag ik een verlofjaar (sabbatical year) nemen. Ik wil graag dit hele jaar doorbrengen om deeltijds pastoraal werk te doen in het Aartsbisdom Utrecht. Ik vind het belangrijk om mijn band en vriendschap met de Nederlandse kerk te behouden. Bovendien werd ik ook door de Zusters van Onder de Bogen te Maastricht gevraagd om hen te helpen een boek te schrijven over de geschiedenis van hu spiritualiteit. Ik hoop komend jaar wat tijd aan dit project te kunnen besteden.

Graag kom ik in het jaar 2020 een jaar parttime werken voor de parochie Sint Jan de Doper.

Tot slot: SEMPER OCCULTA QUAEDAM EST CONCATENATIO Er is altijd een bepaalde verborgen verbinding tussen alle dingen – Picco Della Mirandola.