Zondag 30 oktober 2022 – eenendertigste zondag door het jaar

Datum/Tijd
30/10/2022
09:30 - 10:30 uur

Locatie
Kerk - O.L.V. Tenhemelopneming


Voorganger: Jos van Os

Lector: Hans van Loenhoud
Koster: Jan Lauwers