Zondag 13 november 2022 – drieëndertigste zondag door het jaar

Datum/Tijd
13/11/2022
09:30 - 10:30 uur

Locatie
Kerk - O.L.V. Tenhemelopneming


Voorganger: Pastoor Ronald den Hartog

Acoliet: Jos Röling
Lector: Agatha van Schie
Koster: Ries van Zanten

Koffiedrinken achter in de kerk na afloop van de viering