md-jeugd

5 posts

jeugdcatechese aan de kook

Met groot enthousiasme gingen de tieners van onze jeugdcatechese groep aan de kook, onder de bezielende leiding van zuster Eustokhia en pastoor den Hartog

Kinderwoorddienst in Advent

Tijdens de Advent is er elke week een kinderwoorddienst in Maarssen. Alle kinderen (6-12) van harte welkom

spelmiddag

Vanuit de kinderwoorddienst komt er weer een spelmiddag in de kerk. 7 oktober a.s. Voor kinderen van 6-12 jaar.  
Meld je aan voor 3 okt. bij:

Jeugdcatechese start weer

Op vrijdag 8 september starten we dit schooljaar weer met Catechese. Deze keer in 2 leeftijdsgroepen: 6 t/m 10 jaar en 10 t/m 15 jaar. Komen jullie ook? De bijeenkomst is in het parochiehuis van de Heilig Hart Kerk, Breedstraat 1 in Maarssen. Wees welkom!

landelijke misdienaarsdag

Wat een geweldige dag wat het op 13 mei j.l. Samen met zovele misdienaars en acolieten in Kevelaer op de eerste landelijke misdienaarsdag van het bisdom!