Mededelingen zondag 3 maart

3e zondag in de veertigdagentijd

Eucharistieviering met Priester/ Dominicaan Harry Huisintveld

Zondag is er een eucharistieviering de voorganger is Priester/ Dominicaan Harry Huisintveld, de acolieten zijn Raina en Amber de Weert en de lector is Amber de Weert.

De collecte is voor de Vasten actie.
Vastenactie en de lokale partners werken samen met de gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe om ze weerbaar te maken tegen de klimaatverandering. Ze gaan onder meer vier waterputten met pompen op zonnepanelen aanleggen. Daarmee krijgen mensen uit 20 dorpen toegang tot schoon water. Grote opslagtanks zorgen ervoor dat regenwater kan worden bewaard voor de droge periodes. En om de vrouwen in staat te stellen extra inkomen te verdienen, krijgen ze naailes en worden naaimachines en materialen beschikbaar gesteld.

Vespers in de pauluskerk

In de 40 dagentijd organiseert de werkgroep Oecumene weer vespers in de Pauluskerk op de dinsdagen de eerste is 20 februari. De vespers beginnen om 19.15 uur en duren 20 minuten. Na afloop is er koffie en thee. Het thema dit jaar is “Houd ons in Uw hand”. Voorafgaand aan de vesper zijn er weer sobere maaltijden. Aanvang 18.00 uur in zaal 7 in de Pauluskerk. Achter in de kerk op de tafel vindt u de inschrijfformulieren. U bent van harte uitgenodigd!

Kratten voor de voedselbank

Tijdens de 40 dagentijd staat erachter in de kerk weer een krat voor de voedselbank. Zodat u er weer houdbare producten in kunt doen. Wilt u goed naar de houdbaarheid datum kijken alles wat over datum is, moeten de mensen van de voedselbank weg gooien, dat mogen ze niet uitgeven.