Mededelingen zondag 27 november

1ste zondag van de Advent

Woord- en communieviering met Estafettegroep

Woord- en communieviering de voorgangers zijn de Estafettegroep

De collecte is voor de straatkinderen van Kinshasa in Democratisch Republiek CONGO
geef de straatkinderen een veilig thuis, de meesten zijn weg gevlucht vanwege armoede,
mishandeling. Er is een opvangcentrum opgericht die u steun vragen b.v. een Advent -gift.
Zodat de kinderen uit handen blijven van mensenhandelaren. Geef de kinderen een veilig thuis!

Denkt u ook nog aan ons Diaconie – project?
MUZIEKIDS- het project loopt tot 22 december.

Muziek wordt echt ingezet als medicijn, een medicijn
voor patiëntjes die die in het ziekenhuis verblijven of
langskomen voor een behandeling.
Op dit moment zijn er 5 muziekids locaties.
De opbrengst van onze collecte gaat naar het Prinses
Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht en
wordt besteed aan onderhoud en nieuwe instrumenten.
U kunt digitaal overmaken op rekening van
Sint Jan de Doperkerk te Breukelen Rabobank rekening
nummer: NL 24RABO0310600413 t.n.v St. Jan de Doper-Breukelen, met vermelding van DIACONIEZONDAG.

Kratten voor de voedselbank

Tijdens de Advent staan er achter in de kerk weer de kratten voor de voedselbank.
Tevens vindt u achter op de tafel een collectebus, zodat de voedselbank zelf
producten kunnen kopen die nodig zijn.
In Stichtse Vecht worden iedere week zo 110 kratten gevuld waarvan toch voor
ieder dag genoeg producten in moeten voor 3 maaltijden.

Vespers in de Pauluskerk

De werkgroep Oecumene organiseert in de adventstijd weer vespers.
deze vinden plaats op de dinsdag 29 november, 6, 13, en 20 december in
de Pauluskerk om 19.15 uur. U bent van harte welkom!