Mededelingen zondag 26 mei

Zondag 26 mei – 8 e zondag door het jaar
Heilige Drie – Eenheid
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Ten Klooster
Acolieten: Raina de Weert
Lector: Sjaak van der Post
Op zaterdag 1 juni is er in onze kerk een Matineeconcert
van het Nederlands Mannenkoor, het begint om 15.30 uur.
Matineeconcert van het Nederlands Concert Mannenkoor.
Het concert begint om 15.30 uur, de kerk is 15.00 uur open.
De toegang voor dit concert is gratis. U moet wel in het bezit
zijn van een (gratis) toegangskaart.
Op pagina 4 van -Loss Bandig- leest u waar ze verkrijgbaar zijn.
Op pagina 25 van de ONE treft u een artikel aan over het concert
van het koor in onze Johannes de Doperkerk.
De collecte is voor eigen kerk.