Centraal Secretariaat

7 posts

Nieuwe serie minicolleges

Met een aantal theologen die in het afgelopen seizoen een minicolleges hebben gegeven zijn we bij elkaar […]

Wereld Jongerendagen op Ameland januari 2022

Nu er weer meer kan en mag in de samenleving als het gaat om corona, komt er ook weer perspectief op de Wereldjongerendagen. Het vooruitzicht om de Wereldjongerendagen (WJD) samen te vieren ziet er positief uit. 14-16 januari 2022 wordt WJD@Home georganiseerd op Ameland.

Zingende jeugd is slimmer!

Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- […]

Vieringen online te volgen

In deze moeilijke tijd is het mogelijk vanaf verschillende locaties de vieringen online te volgen. De viering […]