Centraal Secretariaat

12 posts

Paulus Tilma priester gewijd

Op het feest van de H. Bonifatius, zaterdag 5 juni 2021, werd Paulus Tilma door Mgr. Woorts tot priester gewijd. Pastoor den Hartog en pastor Schyns waren hierbij aanwezig. Ze legden hem de handen op, waarmee hij werd opgenomen in de kring van de priesters.

Priesterwijding Paulus Tilma

Op zaterdag 5 juni om 10.30 uur wordt Paulus Tilma, voormalig parochiaan van de geloofsgemeenschap in Maarssen, tot priester gewijd in Utrecht. Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om hier vanuit de parochie bij aanwezig te zijn. Een link naar de livestream van de wijding staat in dit bericht.

Cantorcursus

Cantorcursus binnen ons bisdom In de afgelopen jaren, en vooral het afgelopen jaar, is de functie van […]

Zingende jeugd is slimmer!

Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- […]

Beperkte verruiming per 29 april voor grote kerkgebouwen

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn.

Eerste Communie 2021

Vanwege het coronavirus worden de Eerste Communievieringen 2021 worden verplaatst naar het najaar.