Centraal Secretariaat

11 posts

Zomerkampen Aartsbisdom

In 2021 organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden plaats op Kampeerboerderij […]

Wereldgebedsdag 5 maart

Dit jaar gaat de viering in de Rank (Mijdrecht) vanwege Corona niet door en moeten we helaas […]

Project Exodus

Vijf minicolleges over het boek van bevrijding met een knipoog naar de huidige samenleving en naar ons […]

Eerste Communie 2021

Vanwege het coronavirus worden de Eerste Communievieringen 2021 worden verplaatst naar het najaar.

Wandelen door het landschap van Geloven

Het InterKerkelijk Overleg De Ronde Venen heeft een nieuwe folder gemaakt, waarin het gezamenlijk aanbod aan vormings- en toerustingswerk bijeengebracht is.