Aartsbisdom

logo bisdom

Pastoraal Beleidsplan van het aartsbisdom
Het Pastoraal Beleidsplan zet in zestien punten het pastorale beleid voor de komende jaren uiteen. Onder meer komt aan bod de opvolging van de dekenaten door regiovicariaten, de vorming van vrijwilligers, de ontwikkeling van diaconale projecten, het aantrekken van nieuwe religieuze gemeenschappen, het roepingenpastoraat en de werving van pastoraal personeel.

Kaart Aartsbisdom Utrecht

aartsbisdom_utrecht