Aartsbisdom


logo bisdom

Pastoraal Beleidsplan van het aartsbisdom
Het Pastoraal Beleidsplan zet in zestien punten het pastorale beleid voor de komende jaren uiteen. Onder meer komt aan bod de opvolging van de dekenaten door regiovicariaten, de vorming van vrijwilligers, de ontwikkeling van diaconale projecten, het aantrekken van nieuwe religieuze gemeenschappen, het roepingenpastoraat en de werving van pastoraal personeel.

Kaart Aartsbisdom Utrecht

aartsbisdom_utrecht

Aartsbisdom Utrecht
Maliebaan 38-40,
3581 CR Utrecht
Postbus 14019,
3508 SB Utrecht
030-233 8030
030-231 1962 (fax)
Website aartsbisdom: www.aartsbisdom.nl/