paix

1 post

Verrijzen=Nieuws nr 153 vrijdag 3 mei 2024

Inhoudsopgave
Mededelingen
Ter inspiratie
Bloemetje van de week
Vrede, peace, Frieden, shalom, salaam, paix
Dauwtrappen op 9 mei
Meditatie
Extra minicollege op donderdag 30 mei door Gied ten Berge
Verslag synodale gesprekken
Voorzitter voor de Raad van Kerken Maarssen gevraagd
Vieringen
Collecte
Agenda
Contactgegevens Secretariaat

Bron van bericht in
https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.eu/web/3kpe4hy6ey/yatkoulwiw/feaks0sftg/wqdixifan8