Wij gedenken Tineke Gielissen-Wittelaar

Op vrijdag 17 juni is na een kort ziekbed, enigszins plotseling, in het AMC overleden

                  Catharina Wilhelmina Henny  – Tineke –  Gielissen-Wittelaar.

Tineke is 91 jaar geworden. Door haar hoge leeftijd kwetsbaar geworden, probeerde Tineke nog steeds voor zichzelf te zorgen. Totdat Corona onze maatschappij in haar greep kreeg, was ze een trouwe kerkgangster, die de laatste jaren meestal vooraan op een van de stoelen gezeten was.

Wij wensen haar kinderen Angelique en Lucien, hun partners en haar vijf kleinkinderen veel sterkte met het verlies van hun moeder, schoonmoeder en oma.

We vertrouwen erop dat Tineke is opgenomen in Gods eeuwige en tedere liefde, verenigd met haar man Anton.