MB Verrijzen=Nieuws nr. 120 d.d. 27 januari 2023

De volledige inhoud van inhoud van Verrijzen=Nieuws nr. 120 d.d. 27 januari 2023 en nu volgt de samenvatting

  • Ter inspiratie, thema is ”Wat een geluk”, Eerste Heilige Communie 
  • BloemetjeS van de week voor Isabel en voor Dhr. Van Kouwen
  • Fleecedekens beschikbaar tijdens viering
  • Bezinningsavond 7 februari vanaf 19:30 uur , gevoel krijgen van één van Geest en één van hart
  • Actie Kerkbalans “Geef vandaag voor de kerk van morgen” , zie ook  Actie Kerkbalans toezegging betaling
  • Opbrengst collecten Advent en Kerstmis o.a. tbv DCR (Diaconie en Caritas Raad)
  • Komende Vieringen
  • Collecte en QR-code
  • Agenda en  Klik hier om verder vooruit te kijken in het activiteitenrooster
  • Contactgegevens Secretariaat